Heartdancing opleiding (basis)

Dank je wel voor jouw interesse in de Heartdancing opleiding. Het eerste jaar bestaat uit vijf opleidingsweekenden waarin je de basis leert van Heartdancing. Je ervaart en leert als facilitator in spe én je kan deelnemen voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en groei. Ook vinden er supervisie workshops plaats. Na dit basisjaar is het mogelijk om nog specialisatie dagen/weekenden te volgen, waarin je specials leert en extra supervisie sessies kan aanvragen. 

 

Ik ga je voorzien van kennis, ervaring, begeleiding, oefening, methodiek en materialen. Na deze basis opleiding kan je al basis workshops Heartdancing geven vanuit je eigen praktijk/organisatie en mag je de naam Heartdancing gebruiken. Wil je verder dan kan je in het jaar erna specialisatie dagen of weekenden volgen. 

Deze Heartdancing opleiding is voor iedereen die graag danst, meer wil weten over de achtergrond en/of Heartdancing workshops wil gaan geven aan anderen. De basis Heartdancing is bij uittstek te gebruiken als instrument in retraites om deelnemers te helpen openen en verbinden, met zichzelf en elkaar. Of om af en toe een losse workshop te geven.

Je krijgt muzieklijsten en materialen ter beschikking voor eigen gebruik.

Heartdancing opleidingsdagen 2022 (basis), VOL

21-22 mei 2022: Introductie en basis 
18-19 juni 2022: Vitaliteit & Creatie
20-21 augustus 2022: Afstemming & Adem
17-18 september 2022:  Sensualiteit & Sexualiteit
15-16 oktober 2022:  Verbinding en integratie

Je kunt zoals gezegd de opleiding op twee manieren volgen: als deelnemer en/of als je Heartdancing wilt gaan faciliteren. 

Heartdancing opleidingsdagen 2023 (basis)

19-20 januari 2023 Introductie en basis 
23-24 februari 2023 Vitaliteit & Creatie
13-14 april 2023 Afstemming & Adem
3-4 juni 2023  Sensualiteit & Sexualiteit
1-2 juli 2023 Verbinding en integratie

De eerste 3 blokken zijn op donderdag/vrijdag. De blokken 4 en 5 op zaterdag/zondag. Locatie: Sacred Temple, Zaandam. 
Prijs: € 895 

Extra Supervisie avonden optioneel € 25 per avond p/p (op 13 april, 3 juni en 1 juli)

 

Heartdancing verdiepingstrainingen 2023 (te volgen na afronding basis jaar)

10 maart 2023 Verdiepingsdag Bekrachtiging 
21 april 2023 Verdiepingsdag Innerlijk Kind
17 juni 2023 Verdiepingsdag Tribe building
18 juni 2023 Verdiepingsdag Innerlijk Kind II
   

Locatie: Sacred Temple, Zaandam
Los te volgen, prijs per dag € 150. Een minimum van 5 deelnemers is nodig om de dag door te laten gaan. 

Als aspirant facilitator volg je het basis jaar en kan je in het 2e jaar specialisatie trainingsdagen en weekenden volgen.  Uitleg over de opleidingsweekenden vind je wat verderop op deze pagina.  

Er is geen vooropleiding vereist, maar een MBO denk- en werkniveau is wenselijk. Verder is het zeer wenselijk dat je al danservaring hebt en met bewustwording bezig bent. Twijfel je hierover neem dan contact met mij op. Nadat je de basis opleiding (1e jaar) volledig hebt afgerond kan je, nadat je minimaal 3 supervisies hebt gehad, je de basis goed beheerst en het examen met goed gevolg hebt gedaan, onder de naam Heartdancing dans workshops geven. Je bent dan een van de Heartdancing facilitators voortkomend uit Sacred Lotus en je wordt lid van de Heartdancing community en vermeldt met je naam op de Sacred Lotus website als Heartdancing facilitator.

Er is geen financiële verplichting als je Heartdancing facilitator bent, je geeft er alleen mee aan dat je opgeleid bent en de integriteit en afstemming hanteert die wij hoog in het vaandel hebben. Voor ons is het belangrijk dat mensen zich veilig voelen in de groep en mogen zijn met alles wat zich aandient. 

De Heartdancing basis opleiding kent 5 weekenden gedurende een jaar (78 uur), inclusief handouts, uitleg en methodieken. Er zijn 3 optionele supervisie avonden vanaf weekend 3. De specialisatie Heartdancing (2e jaar) met trainingsdagen en weekend kent 4 opleidingsdagen (32 uur) en supervisie mogelijkheid (8 uur). Supervisie avonden in overleg.  Mogelijkheid tot stage lopen. Omgerekend per week is studiebelasting in het eerste jaar ongeveer 3 uur per week. In het vervolgtraject (2e jaar) is de studiebelasting 3 uur per week. 

Wat verwacht ik van je? 

Ik begeleid en train mensen die net als ik de passie voelen om anderen te ondersteunen op hun pad naar heelwording en bewustwording. Mensen die bewust zijn of willen worden van hun lichaam, bereid zijn te leren en groeien. 
Mensen die uitdragen wat ze zeggen en dat echt leven. Authentiek zijn, open minded en eerlijk. Naar zichzelf en anderen. Het verlangen hebben om steeds weer te groeien en iedere keer weer een stukje meer van zichzelf willen ontdekken. In de dans en alle andere vormen waar ik training en coaching in geef. Waar het om gaat is dat je je bezieling voelt of dat je die gaat ontdekken.  Dat je wilt leren met hart en ziel, wilt ervaren en gedreven bent om dit te kunnen uitdragen met passie en authenticiteit. Dat je je eigen processen aan durft te gaan, feedback kan ontvangen en dat je oprecht geïnteresseerd bent in en afgestemd kan zijn op anderen.

Om deel te nemen aan deze opleiding is enige ervaring met bewustwordingsdansen en contactoefeningen vereist. Dat kan zijn ervaring in o.a. Heartdancing, 5 ritmes, open floor dance, tantric dance en in afstemming verbinding maken met anderen (bijv wheel of consent, tantra, ademcirkels, mannen/vrouwencirkels). Bezig zijn met bewustwording, verbinden met je eigen lichaam en persoonlijke ontwikkelingsprocessen is een pre. 

Voordat je zelfstandig Heartdancing/dansworkshops gaat geven, raad ik je aan om eerst zelf voldoende te hebben gedanst (in de dansvormen zoals hierboven genoemd bijv). Allemaal dansvormen waarin je jezelf ontmoet en je lichaam leert kennen en volgen, met en zonder danspartner. Bewust wordt van je angsten, je weerstand, potentieel en je patronen in wel of niet contact kunnen maken met anderen. Pas na jaren zelf dansen en ervaren, kan je echt overbrengen aan anderen zonder een 'kunstje' op te voeren. Authentiek lesgeven is wat ik je bij wil brengen.  

Het opleidingsprogramma (basis jaar) 

Weekend 1:

Introductie, de basis

In dit eerste weekend leer je de basis van Heartdancing. Waarom gebruiken we Heartdancing, wat wil je ermee bereiken, wanneer gebruik je het? En hoe ziet een basis workshop eruit? Heartdancing als start in een retraite met persoonlijke ontwikkelingsmethodieken. 
Praktisch: Heartdancing workshops, sharing en teaching. 

Weekend 2:

Vitaliteit & Creatie 

In dit weekend gaan we ontdekken in het gebied van je vitaliteit. Levenslust, vreugde, levenskracht, gezond zijn. Hoe is dat bij jou? Hierin is de balans tussen actief zijn en rust van belang. Hoe zorg je voor je behoeften? Hoe vitaal ben je? En vanuit die levenskracht ontstaat creatie. Iets maken, iets nieuws, spontaan zijn en jezelf uiten. 
Praktisch: Heartdancing workshops, sharing, teaching

Weekend 3:

Afstemming & Adem 

Het derde weekend richten we onze aandacht op een zeer belangrijk onderdeel in Heartdancing: afstemming. Consent is een belangrijk onderdeel in de dans. Voordat je consent kan bereiken heb je in jezelf te voelen en ervaren wat jouw behoefte is. Om van daaruit uit te reiken naar de ander en alleen in afstemming de verbinding te maken. Wat is affectiviteit, hoe doe je dat?

Om hierin te ervaren gaan we dit weekend ook iets anders dan dans doen. Ik ga je meenemen en laten ervaren in een ademwerk sessie. En eigenlijk is ook dat een dans. Een dans van je lichaam waarin hele andere uitingsvormen naast beweging ruimte mogen krijgen. 
Praktisch: Heartdancing, ademwerk, sharing en teaching. 

Weekend 4:

Sensualiteit & Sexualiteit 

Je krijgt in dit weekend de basis mee van verbinden met je eigen vuur, zachtheid en sensualiteit. We dansen de polen van man en vrouw.

Een weekend waarin je toegang krijgt tot plezier, genieten en het ontdekken van je verlangens. Genieten in jezelf en van dagelijkse dingen. Ontdekken, zoals dat bij ons als mensen al begint zodra we geboren worden. Een wereld vol mogelijkheden die we met kinderlijke onschuld en in veiligheid gaan verkennen.  
Praktisch: Heartdancing workshops, sharing en teaching. 

Weekend 5:

Verbinding en integratie 

In dit weekend gaan we verbinden vanuit affectie. Vanuit liefdevol en puur contact, in zachtheid en tederheid. Elkaar ontmoeten in de dans, geven en ontvangen.

We leren integreren in de dans en dat wat er ervaren wordt mee te nemen in je dagelijkse leven. Ook hoe je Heartdancing in retraties als integratie kan gebruiken. 
Praktisch: Heartdancing workshops, sharing en teaching. 

 

 

Algemene kennis en ervaring die je in het eerste jaar op gaat doen:

 • Basis indeling Heartdancing workshops (verschillende fases)
 • Specifieke onderwerpen zoals creativiteit, vitaliteit, sensualiteit en afstemming/consent
 • Sharing
 • Ademwerksessie ervaren en begeleiden
 • Muziek en opbouw basis 
 • Beroepshouding 

Algemene inhoud, kennis en ervaring die je in het tweede jaar op gaat doen:

 • Verdieping muziek, opbouw en keuze (je krijgt afspeellijsten ter beschikking)
 • Specialisatie oefeningen
 • Intervisiegroepen
 • Stageweekend
 • Supervisielessen
 • Examen

 In dit 2e jaar maak je een verslag van je ervaringen. 

Data voor het 2e jaar worden binnenkort bekend gemaakt. 

Opbouw van de weekenden

Praktisch

De opleiding vindt plaats in The Sacred Temple in Zaandam (Oostzijde 355). Een ruime en gezellige locatie met terras aan de Zaan met een uitstekende geluidsinstallatie en meer dan genoeg privacy en ruimte om je tussendoor terug te trekken.
Er kunnen maximaal 35 deelnemers aan de opleiding mee doen.

De opleidingsdagen in het eerste jaar zijn op zaterdagen en zondagen.
Op zaterdag beginnen we om 10.30 en eindigen rond 17.00 uur. Op zondag starten we om 10.30 uur en eindigen rond 17.00 uur.
Ieder neemt zijn eigen lunch mee. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

De opleidingsdagen in het tweede jaar zijn verspreid over vrijdagen, zaterdagen en zondagen (afwisselend). Reken op starttijden 10.00 uur en einde rond 17:00. Supervisie kan plaatsvinden tijdens de opleidingsdagen (diverse blokken) en/of op vrijdagavonden na afloop van de opleidingsdag. 

Ieder weekend in het eerste jaar zijn er heartdancing workshops, sharing en theoretische uitleg. Ieder weekend heeft een speciaal thema (zie programma).

In het tweede jaar vindt tijdens elke opleidingsdag een Heartdancing workshop plaats, theorie en intervisie/supervisie en wordt toegewerkt naar het examen.

Opleidingskosten

De vergoeding voor de basis opleiding Heartdancing (eerste jaar) inclusief materiaal en alle weekenden (excl overnachting) is € 895 (5 weekenden).
Na ontvangst van de aanbetaling van € 250 is jouw plaats verzekerd.
Het restant dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de opleiding volledig betaald te zijn.  

Opleidingskosten tweede jaar, 4 opleidingsdagen inclusief intervisiegroepen, supervisie, stage lopen bij 1 weekend in het eerste jaar.

Supervisies 1 en 2e jaar

Tijdens het 1e en 2e jaar geef je tijdens de opleiding Heartdancing workshops onder supervisie.  Alvorens dus zelf als  Heartdancing facilitator te mogen werken, dien je minimaal 3x onder supervisie een workshop te hebben gegeven. 

Tijdens deze supervisies geef je een les of onderdelen van een workshop aan een groep. Er zal getoetst worden op de volgende onderdelen:

 • Beroepshouding
 • Uitleg van achtergrond en doel Heartdancing
 • Toepassing van de in de opleiding geleerde kennis
 • Begeleiden van emotionele processen (indien aan de orde)
 • Bedienen van de  geluidsinstallatie en muziek
 • Nabespreking

In geval van onvoldoende kwalificatie als beoordeeld door de trainer is er gelegenheid om op een later te bepalen tijdstip opnieuw je supervisies te doen. 

Aanmeldprocedure

Er is veel belangstelling voor deze Heartdancing opleiding, en een beperkt aantal plaatsen. Reserveer daarom tijdig jouw plek via deze knop:

Als je eerst nog vragen hebt die je graag beantwoord ziet, kun je die stellen via tanjafaber@sacredlotus.nl
Als we er per mail niet uitkomen kunnen we eventueel een belafspraak maken (max. 15 minuten).

Onder voorbehoud

Alle informatie is onder voorbehoud en onderhevig aan eventuele wijzigingen.

Klachtenprocedure

Als je niet tevreden bent over onze dienstverlening of een klacht hebt dan zullen we er alles aan doen om zo snel mogelijk in gesprek te gaan en te kijken hoe we samen de klacht kunnen oplossen. Hier vind je de klachtenprocedure:

Wat kun je doen?

In geval van een klacht kun je een email sturen naar info@sacredlotus.nl of een brief naar Sacred Lotus, Mezenlaan 14, 2566 ZG in Den Haag.

Zodra we je klacht hebben ontvangen krijg je binnen een week een reactie. We streven ernaar dat de klacht binnen 4 weken is opgelost. Mocht er meer tijd nodig zijn dan krijg je daarvan bericht. Je klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.

Als je het niet eens bent met onze beslissing dan kun je dat schriftelijk laten weten. Je bezwaar zal dan door mediator mevrouw mr. M.C. van der Giessen (MfN, Mediators Federatie Nederland) worden beoordeeld. Deze zal binnen 6 weken reageren en de uitspraak zal bindend zijn voor alle partijen. Zie: https://www.maatmediation.nl 

Alle klachten die bij ons binnenkomen zullen worden geregistreerd en gedurende twee jaar worden bewaard.